Цели и задачи на 2021/2022 учебный год

Мэта:

    Стварэнне неабходных умоў для ўдасканалення адукацыйнай прасторы школы, якая забяспечвае развіццё суб'ектаў адукацыйнага працэсу ва ўмовах фарміравання асобасна-прафесійных кампетэнцый педагогаў і асобасна-вучэбных кампетэнцый навучэнцаў.

Задачы:

1. Забяспечыць якасць адукацыі з дапамогай ажыццяўлення кампетэнтнаснага падыходу ў навучанні навучэнцаў, рэалізацыі эфектыўнай дапрофільнай падрыхтоўкі навучэнцаў;

2. Працягнуць працу, накіраваную на павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў шляхам бесперапыннай адукацыі і самаадукацыі як у рамках павышэння кваліфікацыі, так і шляхам сеткавага ўзаемадзеяння педагагічных работнікаў паміж сабой і з навучэнцамі;

3. Павышаць якасць кадравага забеспячэння ўстановы адукацыі праз удзел педагогаў у спаборніцтвах, конкурсах, фестывалях прадметнай і выхаваўчай накіраванасці рознага ўзроўню;

4. Выкарыстоўваць здароўезберагальныя тэхналогіі на ўсіх этапах адукацыйнага працэсу.